گلسنگ

گیاهی با برگ های خالخالی و رنگارنگ که نگهداری بسیار ساده ای دارد. از این گیاه علاوه بر نگهداری در گلدان، به عنوان گیاه پوششی در...

ادامه مطلب