کالادیوم

این گیاه زیبا به دلیل رنگ خاص برگ هایش مورد استقبال مردم جهان از جمله ایرانیان قرار گرفته است. نگهداری از کالادیوم کمی دشوار و نیازمند...

ادامه مطلب