پدیلانتوس

پدیلانتوس بومی مناطق حاره ای آمریکا می باشد  و شکل خاص با تراکم بالای برگ ها باعث محبوبیت این گیاه می باشد. نام علمی: Euphorbia tithymaloides نام...

ادامه مطلب