ورزیا

ورزیا یک گیاه گلدار و معروف ترین عضو خانواده بروملیاد هاست. این گیاه متعلق به جنگلهای بارانی آمریکا و آفریقای جنوبیست.نگهداری از این گیاه سخت نیست...

ادامه مطلب