هویا

هویا گیاهی آویزِ گلذار همیشه سبز با عمر طولانیست که دارای گونه های مختلف زیادیست که اکثر آنها بومی آسیا می باشند.   شرایط نگهداری: نیاز نوری:...

ادامه مطلب