آزالیا

آزالیا گیاهی بیرونیست و نمی توان در خانه از آن نگهداری کرد اما مدل های بنسای آن قابل نگهداری در منزل می باشد. این گیاه گلدان...

ادامه مطلب