سنبل

سنبل یکی از سین های سفره عید است که نگهداری آسانی دارد. این گیاه گلدار دارای پیاز است و در رنگ های متنوع زیبا در روز...

ادامه مطلب