jahankoodak

test

test

آفات متدوال چمن

آفات متدوال چمن

انواع مختلفی از موجوادات می توانند به چمن آسیب برسانند که بعضی از آنها در بالای زمین و بعضی در زیر زمین فعالیت می کنند . اقلیم های مختلف ، مشکلات مختلفی را بوجود می آورند آفت مهاجم در یک منطقه ممکن است که در منطقه دیگر ناشناخته باشد . وجود یک باغ کاملاً عاری از آفات نه ممکن است و نه مطلوب می باشد . شیوه های مناسب و خوب نگهداری چمن می تواند گام بزرگی به سمت کاهش خطر هجوم یک حشره باشد . حتی آزاد کردن حشرات سودمند نیز می تواند به رفع مشکل کمک کند . زمانیکه نیاز به استفاده از حشره کش دراید ، از دستورات و نکات قید شده روی بر چسب آن دقیقاً تبعیت کیند . قبل زا آنکه فرآورده ای را خریدرای نمایید ابتدا اطمینان یابید که مشکل را دست تشخیص داده اید . می توانید با یک متخصص مشورت کنید تا شما را کمک کند

شپشه غلات Bill Bugs                                         نام علمی : Sphenophorus species

مشخصات : شپشه غلات ، حشره ای سیاه مایل به قهوه ای با پوزه دراز می باشد . لاروهای آن سفید وبدون پا و زمانیکه کاملاً رشد می کنند حدود 1 سانتیمتر طول دارند و از ریشه ها و تاج های گیاه تغذیه می کنند

گیاهان حساس : همه چمن ها خصوصاً برموداگرس به این آفت حساس هستند . چمن های مسن در مناطق گرم بیشترین حساسیت را به این آفت دارند

خسارت و تشخیص : لاروهای شپشه غلات همچون لارو سوسک های سفید اگر کنترل نشوند ، می توانند کل سیستم ریشه را تخریب کنند از آنجاییکه آنها درعمق های کم فعال هستند در صورتیکه به چمن هارول حمله کنند نمی توان چمن را بصورت رول در آورد . اما بعد از هجوم وایت گراب می توان این کار را انجام داد . جهت بررسی هجوم این آفت ، خاک اطراف ریشه هیا چمن قهو های شده را آزمایش کرده و گودال هایی در حاشیه چمن سبز و سالم حفر کیند . اگر در هر 30 سانتیمتر مربع بیش زا یک لارو وجود داشته پس چمن راباید تیمار و درمان نمود

کنترل : دیازینون و کارباریل ( سوین ) مناسب می باشند . از فرمول های مایع برای چمن مرطوب و از فرمول های گرانولی برای چمن خشک استفاده کنید . لافاصله بعد زا استعمال آفت کش باید آبیار یرا بخوبی انجام دهید

سن Chinch Bugs                                                       نام علمی :Blissus species

مشخصات : انواع بالغ به رنگ خاکستری تیره تا سیاه می باشند که کمتر از 6 میلیمتر طول دارند . زمانیکه حشره پرواز نمی کند بال های سفید آن روی بدن قرار می گیرد . حشرات نابالغ به رنگ قرمز هستند  این آفت در طول برگ های چمن خزیده و شهد آنها را می مکد و چمنی پژمرده و سفید رنگ را بر جای می گذارد . این آفت در آب و هوای گرم شایع است

گیاهان حساس : سن آگوستین و زویسیا بیشتر از سیارین به هجوم این آفت حساس هستنتد . کنتاکی بلوگرس و بنت گرس خزنده نیز گاهی تحت هجوم آن قرار می گیرند و دچار آسیب می شوند

خسارت و تشخیص : در طی هجوم این آفت ، لکه هایی با رنگ زرد و در چمن پدیدار می شود و چمن در نهایت می خشکد . چمن های نواحی آفتابی یا نقاط تحت تنش خشکی حساستر می باشند . این آفت فقط در حاشیه قسمت های خسارت دیده وجود دارد . با فشار دادن یک قوطی بدون ته به درون خاک می توانید این آفت را بررسی کنید . نمونه برداری خاک از جایی باید صورت بگیرد که چمن قهوه ای شده است . قوطی را با آب پر کنید ، اگر چمن تحت هجوم این آفت قرار گرفته باشد آنگاه حشره روی سطح آب ردون قوطی شناور می شود

کنترل : دیازینون و کلرپیریفوز (دورسبان ) استفاده کنید . قبلااز تیمار باید چمن را کوتاه کرده و آبیاری کیند از این سموم در اواخر روز برای چمن مرطوب وخیس استفاده کنید . به مدت 24 ساعت آبیاری و چمن زنی را انجام ندهید

کرم بُرنده Cut Worm                                             نام علمی : Species Psudaletia

مشخصات : این لاروهای پوست کلفت و تیره رنگ ، 5/2 تا 5 سانتیمتر طول دراند و غالباً خال ها یا نوارهای طولی روی بدن خود دارند . زمانیکه با عامل مزاحمی روبرو می شوند به درون خود می پیچند و وانمود به مردن می کنند . در هنگام بلوغ ، به شب پره هایی به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای با طولِ بال 5/2 تا 4 سانتیمتر تبدیل می شوند

گیاهان حساس : همه چمن ها و دایکوندرا

خسارت و تشخیص : لاروها از برگ های چمن و تاج های آن تغذیه کرده و بخش های کوچک قهوه ای رنگ و نامنظمی را در چمن باقی می گذراند . در خلال روز نیز در لایه کاهبرگ پنهان می شوند . برای تشخیص آنها ، 1 قاشق از ماده ضد عفونی کننده خانگی (وایتکس ) را در 4 لیتر آب ریخته و مخلوط کرده و به طور یکنواختی روی یک متر مربع از مساحت چمن بریزید . لاروها به روی سطح چمن می آیند . اگر 5 یا تعداد بیشتری لارو در هر متر مربع یافت شود پس باید درمان و تیمار چمن را شروع کنید

کنترل : حذف لایه کاهبرگ بطور موثری محل اختفای این آفت را از بین می برد . جهت کنترل شیمایی از اسِفات (اُرتِن ) کلرپیریفوز (دورسیان) و دیازینون می توانید استفاده کنید . قبل از تیمار چمن باید آبیرای و چمن زنی انجام دهید . مواد شیمیایی را در اواخر روز برای چمن مرطوب استفاده کنید و آبیاری و چمن زنی را به مدت 24 ساعت نیابد انجام دهید

کک های گیاهی Flea Beetles                              نام علمی Chaetocnema repens

 مشخصات : انواع بالغ بسیار کوچک و سیاه رنگ بوده و تا حدی شبیه کک های کوچک می باشند . این حشرات زمانیکه با عامل مزاحمی روبرو شوند ، به اندازه 30 تا 60 سانتیمتر به هوا می پرند . لاروها در خاک زندگی کرده و به ندرت دیده می شوند

گیاهان حساس :دایکوندرا

خسارت و تشخیص :اگر چه این آفات کوچک ، به ظاهر بی ضرر هستند ولی می توانتد چمن دیکوندرا را درزمان نسبتاً کوتاهی نابود کنند . انواع بالغ ، از سطح برگ تغذیه کرده و بافت نرم برگ را از بین می برند . اسکلت گیاهی باقیمانده ، درهم پیچیده و قهوه ای رنگ میشود گویی که دچار سوختگی ناشی از کود یا دچار فقدان آب شده است . با بررسی و مطالعه از نزدیک می توانید کک های کوچک موجود روی برگ های گیاه را ببینید . زمانیکه ضربه ای وارد کنید ، نگاهان در آن ناحیه حشرات کوچک در حال پریدن پدیدار می شوند

کنترل : از دیازینون و کلرپیریفوز ( دورسبان ) استفاده کنید . قبل از استفاده مواد شیمیایی باید آبیاری و چمن زنی را انجام دهید . از مواد شیمیایی در اواخر روز برای چمن مرطوب استفاده کیند . به مدت 24 ساعت آبیاری یا چمن زنی انجام ندهید

زنجره Leaf Hoppers                                                      از خانواده : Cicadellidae

مشخصات : شبیه ملخ های کوچک و به طول 3 تا 6 میلیمتر می باشند . این حشرات به رنگ سبز کمرنگ ، خاکستری یا زرد و بسیار فعال هستند . زمانکیه با عامل مزاحمی روبرو شوند پرواز کرده یا به فاصله کوتاهی می جهند . زنجره های نابالغ همرنگ زنجره های بالغ هستند اما فاقد بال هستند

گیاهان حساس : همه چمن ها . دایکوندرا معمولاً مورد حمله آن قرار نمی گیرد

خسارت و تشخیص : زنجره ها را به سادگی می توان تشخیص داد زیرا همچنانکه در چمن قدم می زنید آنها بصورت گروهی پرواز می کنند . آنها شهد و شیره برگ ها را می مکند و اگر که کنترل نشوند ، باعث خشکیدن و رنگ پریدگی چمن می شوند

کنترل : دیازینون و کارباریل ( سوین ) را می توانید استفاده کنید . آبیاری و چمن زنی را قبل از شروع درمان و تیمار چمن انجام دهید . کنترل شیمیایی را دراواخر روز برای چمن مرطوب انجام دهید . به مدت 24 ساعت آبیاری یا چمن زنی را انجام ندهید

کرم های تارنَن Sod Web Worms                       نام علمی : Crambus sperryelles

 مشخصات : کرم های تارتنِ چمن که کرم های خاکستری رنگ و باریک با خال های سیاه می باشند ، لاروِ شب پره هایی هستند که رنگ آنها مایل به سفید یا میشی می باشد و طول بالشان 5/2 سانتیمتر است . نام آنها بدلیل پیله های ابریشمی می باشد که در لایه های کاهبرگ می تنند . یک نوار سفید نقره ای را به سادگی روی بال جلویی شب پره چمن می توان دید . شب پره ها در خلال روز ، در چمن مخفی شده و زمانیکه با عامل مزاحمی روبرو می شوند بصورت زیگزاگ پرواز می کنند . آنها معمولاً در شب پرواز می کنند وتخم هایشان را رد حین پرواز می گذارند . لاروها سر از تخم بیرون آورده وشروع به تغذیه از برگ ها و ساقه چمن می کنند

گیاهان حساس : همه چمن ها خصوصاً بنت گرس ، بلوگرس و همه چمن های تازه روییده به این آفت حساس هستند

خسارت و تشخیص : نواحی قهوه ای رنگ روی چمن که غالباً سوراخ هایی به اندازه نوک مداد نیز توسط پرندگانی حفر شده است که بدنبال کرم های تارتن چمن می گردند و وجود این سوراخ ها نشان دهنده حمله این آفت به چمن می باشد . جهت تشخیص این آفت ، 1 قاشق ازماده ضدعفونی کننده خانگی ( وایتکس ) در 4 لیتر آب مخلوط کرده و بطور یکنواختی روی 1 متر مربع از مساحت چمن کاری شده بریزید . اگر این آفت موجود باشد به سطح چمن می آید . زمانیکه 15 یا مقدار بیشتری کرم تاتنِ  چمن در هر متر مربع وجود داشته باشد باید کنترل و تیمار چمن را شروع کنید

کنترل : نگهدرای مناسب و کافی چمن شامل آبیاری و هوادهی چمن و حذف لایه کاهبرگ موثر است و هجوم را کاهش می دهد . در صورت لزوم از دیازینون یا کلرپیریفوز ( دورسبان ) استفاده کنید . قبل از شروع ، چمن زنی و آبیاری را انجام دهید . کنترل را در اواخر روز برای چمن مرطوب انجام دهید و به مدت 24 ساعت آبیاری و چمن زنی نکنید

وایت گراب White Grub                                      نام علمی : Cyclocephala species

مشخصات : لاروها بزرگ ( به طول 5/2 تا 4 سانتیمتر ) بوده و زمانیکه در حال استراحت هستند به شکل C می باشند . بارزترین ویژگی آنها وجود سه جفت پا می باشد . انواع بالغ به رنگ قهوه ای بوده و سر مایل به قرمز دارند . این آفت را بانام  سوسک های ماه مِی  (اردیبهشت و خرداد) یا لاروهای ماه ژوئن (خرداد و تیر) می شناسند . زیرا در این ماه ها آنها بصورت بالغ از زمین بیرون می آیند

گیاهان حساس : همه چمن ها

آسیب و تشخیص : این لاروها در زیر سطح زمین تغذیه کرده و به ریشه های چمن آسیب می رساند . در نواحی که هجوم آنها شدید است ، ریشه ها کاملاً خورده شده و چمن را همچون چمن قطعه ای می توان به عقب برگرداند و رول کرد . زمانیکه علائم در اواخر تابستان پدیدار می شوند عمده آسیب صورت گرفته است . جهت کنترل این آفت ، خاک زیر نقاط قهوه ای را در اواخر تیر ماه حفر کرده و بررسی کنید اگر بیش از 1 لارو سوسک در هر 30 سانتیمتر مربع وجود داشت ، درمان کل چمن را در اواسط مرداد انجام دهید

کنترل : از دیازینون و کلرپیریفوز ( دورسبان ) استفاده کنید . فرمول های مایع  را برای چمن مرطوب و خیس و فرمول های گرانولی را برای چمن خشک استفاده کنید و سپس آبیاری را خوب انجام دهید . زمانیکه مقدار لایه کاهبرگ چمن کم باشد مواد شیمیایی به بهترین نحو ، موثر واقع می شوند

بیماری های رایج چمن

غالب بیماری های چمن در نتیجه قارچ های مختلف می باشد . اما گاهی  ، شرایط نامساعد محیطی یا عملیات نگهداری بد نیز باعث بروز بیماری چمن می شود . وجود لایه های کاهبرگ ، شرایط مساعدی را برای رشد و نمو قارچ های بیماری زا ایجاد می کند . همچنانکه استفاده خیلی زیاد یا خیلی کم کود نیز باعث این امر می شود . شیوه های مناسب نگهداری چمن در این فصل توضیح داده می شوند . هنگامیکه بیماری مقاومت کند مجبور به استفاده از قارچ کش می شود . همانطور که درمورد استفاده سایر مواد شیمیایی گفته شد باید برچسب این مواد را به دقت خواهده و از دستورالعمل تبعیت کنید

لکه قهوه ای Brown patch                                        عامل : Rhizoctonia solani

علائم : علائم : علائم آن وجود لکه های قهوه ای کوچک با شکل نامظم می باشد و با افزایش شدت بیماری ، لکه ها نیز بزرگتر می شوند . مراکز لکه ها ممکن است که همپوشانی داشته باشند و دایره های بزرگ قوه ای شبیه حلقه های دود بوجود آورند . برگ های چمن له و آبکی شده و به رنگ قهوه ای مایل به زرد در می آیند و می میرند

گیاهان حساس : بنت گرس ، برموداگرس ، لوگرس ، سن آگوستین ، فستوکا و رای گرس .

کنترل : سایه را به حداقل رسانده و چمن را هوادهی کنید در صورت نیاز به عمق 15 سانتیمتر آبیاری کنید . از کودهای با مقدار زیاد نیتروژن استفاده نکنید . از قارچ کش های بنومیل ، یوفانات و کلروتالونیل می توان استفاده کرد

لکه دلاری Dollar spot                                          عامل : Sclerotinia hmeocarpa

علائم : لکه دلاری بصورت تعداد زیادی لکه های کوچک خاکستری یا سفید که به اندازه سکه نقره ای یک دلاری می باشد روی چمن دیده می شود . زمانیکه قارچ شروع به حمله می کند ، نواحی مورد هجوم ، ظاهر آبگزیده می یابند . گاهی لکه ها در مساحت زیادی از زمین به رنگ کاه و حصیر پدیدار می شوند

گیاهان  حساس : بنت گرس ،  برمودا گرس ، بلوگرس، فستوکا و رای گرس

کنترل : حذف لایه کاهبرگ و در صورت نیاز آبیاری به عمق 15 سانتیمتر باید صورت بگیرد از کود با نیتروژن زیاد استفاده کنید . از قارچ کش های آنیلازین ، بنومیل و تیو فانات می توانید استفاده کنید

قارچ حلقوی : Fairy Ring                                         عامل : Marasmius oreades

علائم : قطعات دایره ای کوچک روی چمن سبز تیره بوجود می آیند . و غالباً همراه با مردن چمن می باشد . همراه این بیماری  ممکن است قار چ های کلاهک دار نیز ظهور یابند.

گیاهان حساس : همه چمن ها

کنترل : چمن را هوادهی کرده و از کود با نیتروژن زیاد استفاده کنید و چمن را به مدت 3 تا 5 روز خیس و مرطوب نگهدارید . قارچ کش موثری در مورد این بیماری وجود ندارد

لکه فوزاریومی Fusarium patch                                  عامل : Fusarium nivale

علائم : بصورت لکه های قهوه ای مایل به زرد یا قهوه ای و به قطر  5 ت30 سانتیمتر روی چمن پدیدار می شود . رشته های ترا مانند در لایه کاهبرگ و یا روی چمن پوشیده شده از شبنم دیده می شوند

گیاهان حساس : بنت گرس ، بلوگرس ، فستوکا و رای گرس

کنترل : سایه را به حداقل رسانده ، چمن را هوادهی کنید و زهکشی را بهبود بخشید از کودهای با نیتروژن زیاد استفاده کیند . از قارچ کش های بنومیل و تیوفانات دراوایل پاییز استفاده کنید

لکه روغنی Grease spot                                                     عامل : Pythium

علائم : برگ های مورد هجوم به رنگ تیره در آمده و پوشش حصیر مانندی را بوجود می آورند . همچنین رگه های نورای درظاهر چمن تشکیل می شود . گاهی کپک سفید و پنبه ای نیر زوب برگ های گیاه ظاهر می شود.

 

 

 

گیاهان حساس : همه چمن ها خصوصاً چمن های تازه روییده

کنترل : سایه را به حداقل رسانده و چمن را هوادهی کنید . آبیاری در اوایل روز انجام داده و از آبیاری زیاد بر حذر باشید . کنترل شیمیایی آن با متالاکسیل صورت می گیرد

بیمرای تارهای قرمز Red Thread                                   عامل Coricium fuciforme

علائم : قطعات کوچک از چمن های مرده در محوطه چمن کاری شده بوجود می آیند وسپس تارهایی به شکل تار عنکبوت و به رنگ صورتی روشن که به برگ ها متصل شده اند ، تشکیل می شود . چمن در قطعاتی با قطر 5 تا 30 سانتیمتر بصورت زرد رنگ در می آید . این قارچ ، هوای مرطوب و خنک را می پسندد

گیاهان حساس : بنت گرس ، بلوگرس ، فستوکا و رای گرس

کنترل : در اواخر پاییز از کود با نیتروژن زیاد استفاده کرده و سایه روی چمن رابه حداقل برسانید . برای کنترل شیمیایی از قارچ کش ها ی کلروتالونیل و مانکوزب استفاده کنید

بیماری زنگ Rust                                                                 عامل : Puccinia

علائم : جوش های کوچک مایل به قرمز در گروه های دراز یا مدور روی برگ های مسن و ساقه های پدیدار می شوند . این برگ ها در نهایت چروکیده مشده و می میرند . یک پارچه سفید رنگ را روی بخش آلوده شده بمالید . اگر رنگ پارچه نارنجی شده ، پس بیماری زنگ می باشد

 

گیاهان حساس : بلوگرس و رای گرس

کنترل: از کود یا نتیروژن زیاد استفاده کرده و بطور منظم آبیاری کنید . تریادیمِفون ، موثرترین ، قارچ کش می باشد . آنیلازین و مانکوزب نیز سودمند هستند

کپک برفی Snow Mold                                                       عامل : Typhula

علائم : هنگامیکه برف ها ذوب می شوند ، کپک برفی بصورت لکه های سفید کثیف روی چمن پدیدار می شود . حاشیه بین این لکه ها نسبتاً متمایز و قابل تشخیص بوده و چمن های مرده به آسانی کنده می شوند

گیاهان حساس : بنت گرس ، بلوگرس و فستوکا

کنترل : چمن را هوادهی کرده و زهکشی را در صورت ممکن بهبود بخشید . سعی کنید میزان توده برف انباشته شده روی چمن را کم کنید وبرف را از روی چمن کنار بزنید . می توانید از قارچ کش های بنومیل و تیوفانات ، قبل از نخستین بارش برف استفاده کنید 

علف های هرز رایج در جمن

علف های هرز رایج در جمن

علف های هرز شرح داده شده در قسمت های بعد ، در چمن ها متداول می باشند و به چندین طریق می توان آنها را کنترل کرد . با انجام عملیات کشاورزی ( مثل وجین و آبیاری عمیق و ...) می توان براحتی سلامتی و شادابی جمن را حفظ نمود . همچنین می توان بوسیله راه های فیزیکی نظیر کندن علف های هرز با استفاده از کج بیل و یا به طرق شیمیایی و با استفاده از علف کش ها آنها را کنترل کرد . هنگامیکه یک علف کش را خریداری می کنید ، حتماً بر چسب آنرا با دقت بخوانید . روی برچسب ، علف های هرزی را که این ماده از بین می برد ، انوع چمن هایی که می توانید از ماده علف کش برای آنها استفاده کنید و همچنین دستورالعمل های استفاده از آن باید نوشته باشد . به خاطر داشته باشید که می بایستی دقیقاً از دستور العمل های تولید کننده پیروی کنید

بمودا گرس Bermuda Grass                                                  نام علمی :Cynodon dactylon

مشخصات : برمودا گرس یک گیاه چند ساله است که در اقلیم های گرم رویش می کند . اگر چه یک چمن متداول می باشد اما در جاهاییکه رشد  و پرورش آن مطلوب نمی باشد و ناخواسته رشد می کند می تواند تبدیل به یک علف هرز مقاوم شود . این گیاه بوسیله ساقه های زیر زمینی در زیر زمین و بوسیله بذور و ساقه های رونده در بالای سطح زمین انتشار می یابد . برگ های ریز آن در انتها نیز می باشند . گاهی آنرا با علف خرچنگ اشتباه می گیرند اما برگ های آن بسیار ریز تر و کوچکتر می باشند

کنترل : از روش زراعی نظیر وجین دستی که موثرترین شیوه قلع و قمع در چمن ها می باشد می توان استفاده کرد . دقت نمایید که کل ساقه های زیر زمینی را حذف کنید و الا مجدداً می تواند شاخساره های جدید تولید کند . در مورد چمن کاری های وسیع ، استفاده از علف کش های فلازیفوپ بوتیل ، ستوکسیدیم یا گلیفوزات روی چمن توصیه می گردد. بعد از آن می بایستی مجدداً بذرکاری انجام شود . ممکن است چندین بار استفاده از علف کش لازم شود

بلوگرس یکساله Annual Bluegrass                               نام علمی Poa annue

مشخصات : بلوگرس یکساله به رنگ سبز براق دارای بافتی ریز و ظریف بوده وبرگ های باریکی دارد . گل های کوچک شبیه گل گندم تولید می کند که در بالای گیاه تولید می شود و به چمن ، نمایی با رگه های سفید می بخشد . اگر چه این گیاه در آب و هوای سرد ظاهر جالبی دارد  اما زمانیکه آب و هوا گرم شود به رنگ قهوه ای در می آید

کنترل : بلوگرس یکساله در آب و هوای گرم می میرد ، اما در پاییز و بهار یک علف سرکش و مزاحم می باشد . برای جلوگیری از رشد بلوگرس یکساله ، چمن را بحالت پرپشت و با ریشه های عمیق نگه دارید . می توانید آنرا وجین کنید و یا از بنسولید که یک علف کش پیش رویشی است ، استفاده نمایید

گندمک Chck weed                                                  نام علمی :Stellaria media

مشخصات : گندمک یک گیاه یکساله بوده و برگ های آن کوچک می باشند . برگ ها  بصورت متقابل وروی ساقه های منشعب رشد می کنند . این علف هرز در مکان های سایه رشد می کند

کنترل : زهکشی خوب چمن باعث جلوگیری از رشد علف هرز گندمک می شود

همچنین دی کامبا اگر در بهار یا پاییز استفاده شود موثر واقع می شود

علف خرچنگ کرکدار Crab Grass                            نام علمی : Digitaria species

مشخصات : علف هرز یکساله خشن و تابستانه می باشد که در بذر کاری  های متراکم سریعاً انتشار می یابد . این علف هرز درچمن هایی که دائماً آبیاری سطحی دارند گسترش می یابد . همچنین در چمن های با تغذیه بد و در مزارع با زهکشی بد نیز شایع می باشد . علف خرچنگ کرکدار در بهار جوانه می زند و دانهال های کوچک 2 تا 4 برگی تولید می کند . این دانهال ها در تابستان تبدیل به توده های بزرگ و مسطحی می شوند که ریشه ها در روی ساقه بوجود می آیند . سطح زیرین بر گ ها به رنگ سبز کمرنگ می باشد و با کرک های زبری پوشانده شده است . خوشه چه های گل شبیه انگشت از ساقه های باریک بالا می آیند . علف خرچنگ بدون کرک شبیه به نوع کرکدار است بجز اینکه برگ های آن صافتر و طویلتر و باریکتر می باشند . اگر چه ظاهر زشتی همچون نوع کرکدار ندارد اما با سرعت معادل سرعت انتشار نوع کرکدار می تواند به چمن هجوم بیاورد و قلع و قمع سریع آن لازم و ضروری است

کنترل : کنترل زراعی ، بصورت کوددهی خوب و مقاوم و سالم نگهداشتن چمن می باشد تا رقیب سرسختی برای علف های هرز گردد . جهت خشکاندن ریشه های علف خرچنگ ، چمن ها را آبیاری عمیق کنید که البته دفعات آبیاری نباید زیاد باشد . در اواخر زمستان یااوایل بهار قبل از ظهور دانهال های آن می توانید علف کش پیش رویشی نظیر دی سی پی اِی  (داکتال ) را استفاده کنید

دالیس گرس Dallis grass                                      نام علمی :  Paspalum dilatatum

مشخصات : زمان رشد فعال این علف هرز چند ساله در تابستان می باشد . ساقه های بزرگ و پهن آن بصورت حلقه های تاج مانند به قطر 10 تا 20 سانتیمتر رشد می کنند . ساقه های زیر زمینی دالیس گرس به هم پیوسته و فشرده می باشند و بذور بصورت پراکنده روی ساقه های طویل قرار گرفته اند

کنترل : وجین دستی موثر است اما بذر کاری مجدد لازم است . از آنجاییکه این علف هرز در مناطق مرطوب شایع می باشد لذا زهکشی خاک لازم و ضروری می باشد

قاصدک Dandelion                                              نام علمی : Taraxacum officinale

مشخصات : گل های زرد روشن و برگ های بدون ساقه در قاعده گیاه ، آنرا بصورت گیاهی متمایز در آورده است این  علف هرز از یک ریشه عمودی اصلی به رنگ مایل به قهو ه ای بوجود می آید و زمانیکه تلاش می کنید گیاه را از خاک بیرون بیاورید ، غالباً ریشه شکسته می شود و می تواند مجدداً رشد کند . این علف هرز بوسیله پراکنده شدن بذور توسط باد و یا جوانه زنی تاج های ریشه انتشار می یابد . گلدهی در بهار شروع می شود و غالباً تا موقع سرما و یخبندان ادامه دارد . در آب و هوای ملایم بذر ها می توانند در تمام طول سال جوانه بزنند . کاکل بذر ها در موقع بلوغ بصورت گرد و به رنگ سفید می باشد

کنترل : شیوه های مناسب و صحیح نگهداری چمن ، جمعیت قاصدک را به حداقل می رساند قبل از آنکه ریشه عمودی اصلی بتواند عمیقاً در خاک رشد کرده و نفوذ کند باید گیاهان جوان را از خاک بیرون بیاورید . برای کنترل شیمیایی از ام سی سی پی در بهار و پاییز استفاده کنید و یا گیاهان را با گلیفوزات یا علف کش ها ی دیگری که برای علف های هرز پهن برگ بکار می روند سم پاشی کرده و مجدداً سطح چمن را بذر کاری کنید

ترشک Curly Duck                                                    نام علمی : Rumex crispus

مشخصات : این علف هرز پهن برگ چند ساله دارای برگ های طویل و بازک به رنگ سبز تیره با لبه های نرم و موجدار می باشد . در صورتی که آنرا از خاک بیرون نیاورید ، یک خوشه باریک و بلند از گل های مایل به سبز از مرکز گیاه بالا می آید

کنترل : براحتی می توان به هجوم این گیاه پی برد و بوسیله دست یا به کمک یک بیلچه می توان آنرا ریشه کن کرد . در مواقعی که هجوم آن گسترده باشد از 2-4-Dیا دی کامبا در بهار یا پاییز استفاده کنید

علف هفت بند Knot Weed                                  نام علمی : Polygonum aviculare

مشخصات : این علف هرز یکساله پهن برگ معمولاً به رنگ سبز روشن بوده و برگ های کوچکی دراد که روی ساقه های طویل بصورت تنک و پراکنده رشد می کنند . این گیاه غالباً نزدیک بهم رشد کرده و پوشش پرپشتی را بوجود می آورد

کنترل : بویسله عملیات نگهداری چمن نظیر حذف لایه کاهبرگ و هوادهی چمن می توان از هجوم این علف هرز جلوگیری کرد . ماده شیمیایی جهت کنترل آن دی کامبا می باشد .

پنیرک Chees Weed                                                 نام علمی : Species Malvq

مشخصات : این علف هرز بادوام و محکم ، یکساله یا دو ساله می باشد . گل کمی تولید می کند ودر بالای ساقه سفید رنگ ، برگ های سبز رنگ و مدور بادبزنی شکل دارد . در قاعده هر برگ یک لکه قرمز رنگ وجود دارد . فصل رشد پنیرک 6تا8 ماه می باشد که رشد آن در اوایل بهار آغاز می شود . از آنجاییکه برگ ها 5/2 تا 5 سانتیمتر بالاتر از چمن قرار می گیرند لذا این گیاه را به سادگی می توان تشخیص داد و پی به وجود آن برد . این گیاه اگر کنترل نشود ، بزرگتر شده و بیشتر رشد می کند

کنترل : وجین دستی موثر است . کنترل شیمیایی پنیرک با ام سی سی پی و دی کامبا صورت می گیرد

شبدر ترش Oxalis                                                   نام علمی :Oxalis corniculata

مشخصات : این علف هرز مهاجم و شبیه شبدر از یک ریشه عمودی اصلی انتشار می یابد که ریشه سطحی آن خیلی زود گسترش و نمو می یابد . این گیاهان ممکن است که برگ های سبز یا قرمز به ارغوانی و گل های کوچک به رنگ زرد روشن داشته باشند . کپسول های باریک ، طویل و مقار مانند بذور وقتی می رسند ، مانند پُف قیل تا 2 متر پرتاب می شوند

کنترل : یک چمن مقاوم و با کوددهی خوب ، رقیب سرسختی در برابر شبدر ترش می باشد . زمانیکه این علف هرز هجوم می آورد ، گیاهان کوچک را بیرون آورده و در ساقه های رونده را بگیرید تا به گیاه اصلی برسید . یا اینکه با گلیفوزات با دقت سم پاشی کنید و مجدداً بذر کاری را انجام دهید . ترکلوپیر موثرترین علف کش پیش رویشی می باشد . همچنین می توانید از اُریزالین بعنوان یک علف کش موثر پیش رویشی استفاده کنید

بارهنگ Plantain                                                      نام علمی : Plantago species

مشخصات : این علف هرز چند ساله فصل خنک به شکل کپه ای رشد می کند . بارهنگ پهن برگ دارای برگ های پهن تخم مرغی شکل به طول 5/7 تا 10 سانتیمتر می باشد . دمگل طویل و باریک بوده و در بالای گیاه پیچ خوردگی می یابد . بارهنگ شاخ گوزنی دارای برگ های طویل و باریک بوده وی که ساقه طویل ( بیش زا 30 سانتیمتر ) با خوشه توپی شکل در انتها دارد

کنترل : از خاک بیرون آوردن گیاه با دست و یا استفاده از ام سی سی پی در بهار یا پاییز قبل از تشکیل گل ها موثر می باشد

بیدگیاه Quack Graa                                               نام علمی : Agropyron repens

این علف هرز چند ساله زشت با برگ های باریک بوسیله ساقه های زیر زمینی سریعاً انتشار می یابد . اگر کوتاه نشود ، تا ارتفاع 35 تا 100 سانتیمتر رشد می کند . خوشه های گل باریک آن شبیه به خوشه های باریک گندم یا جودار می باشد

کنترل : تیمار موضعی با گلیفوزات انجام دهید و سپس بذر کاری مجدد صورت گیرد .

فرفیون خالدار Spotted spurge                            نام علمی :Euphorbia maculata

 مشخصات : این علف هرز یکساله نزدیک به زمین رشد کرده و ریشه عمودی و راست دارد . پوشش پرپشتی را بوجود می آورد که سریعاً انتشار یافته و پخش می شود . برگ های کوچک آن به رنگ سبز بوده و یک خال قرمز در قسمت بالا و مرکز دارند . با بریدن ساقه ها ، شیره سفید رنگی خارج می شود . این علف هرز در تابستان تقریباً در همه اقلیم ها شدیداً رشد می کند . گیاهان در پاییز با کاهش دما به رنگ نارنجی قرمز در می آیند

کنترل : کنترل آن مشکل است . نگهداری مناسب چمن، جمعیت این علف هرز را به حداقل می رساند . گیاهان را خیلی زود و قبل از تولید بذر با کج بیل بیرون آورید و یا با گلیفوزات سم پاشی کرده و مجدداً بذر کاری کنید . بر روی چمن ها ، از علف کش پیش رویش دی سی پی اِی ( داکتال ) استفاده کیند

حذف لایه کاهبرگ و هوادهی

حذف لایه کاهبرگ و هوادهی چمن

زمانیکه ، آب  وعناصر غذایی بدلیل فشردگی خاک یا وجود لایه کاهبرگ نمی توانند به درون خاک نفوذ کنند ، لکه های عاری از چمن و برهنه به تدریج ظاهر میشوند و چمن ، سرسبزی و شادابی خودرا از دست می دهد . حذف لایه کاهبرگ و هوادهی چمن ، دو امرمهمی هستند که سلامتی و شادابی را به گیاه باز می گردانند

حذف لایه کاهبرگ

کاهبرگ ، متشکل از ساقه ها ، ساقه های رونده ، ساقه های زیر زمینی، ریشه ها و آشغال هایی می باشد که بین سطح خاک و پوشش چمن انباشته شده اند . این لایه مکان اختفا خوبی برای حشرات بوده و مانع از رسیدن آب به خاک می شود . کنترل لایه کاهبرگ یکی از مهمترین اقدامات در نگهداری و مراقبت چمن است  تقریباً برای هر چمنی لازم است که یکبار درسال ، لایه کاهبرگ را جمع آوری کرده و دور بریزیم . با این عمل ، آب و کود سریعتر جذب می شوند و از شیوع بیماری ها و حشرات نیز جلوگیری می شود . همچنین بذور چمن سریعتر جوانه زده و در بهار نیز رنگ خود را زودتر بدست می آورد . بعضی چمن ها بیش از بقیه به تجمع لایه کاهبرگ حساس می باشند . چمن های رونده نظیر برمواگرس ، سن آگوستین گرس، بنت گرس ، زویسیا گرس و کنتاکی بلوگرس ، خیلی سریع لایه کاهبرگ را بوجودمی آورند . در سطحی که با یکی از چمن های فوق الذکر کاشته شود ، لایه کاهبرگ را باید به دفعات بیشتری جمع آوری کرده و دور بریزیم

زمان جمع آوری و حذف لایه کاهبرک : متخصصین چمن توصیه می کنند، زمانیکه عمق لایه کاهبرگ به 3 سانتیمتر رسید ، کار پاکسازی آنر انجام دهید . جهت بررسی عمق این لایه ، قطعه های چمن بصورتی مربع 5 سانتیمتری و به عمق 5/7 سانتیمتر بریده و آنرا از خاک بیرون آورید و ضخامت لایه کاهبرگ ( فاصله از بالای لایه قهوه ای تالاای سطح خاک ) را اندازه گیری کنید .راه دیگرتعیین زمان پاکسازی لایه کاهبرگ ، هنگامی است که ماشین چمن زنی رگه ها و تکه های قهوه ای رنگ روی چمن بر جای می گذارد . این امرزمانی اتفاق می افتد که لایه کاهبرگ نرم است و چرخ های ماشین چمن زنی در آن فرو می رود وتیغه ها ، چمن را از خاک کنده و بیرون می آورند . زمان پاکسازی لایه کاهبرگ به اقلیم و نوع چمن نیز بستگی دارد . برای چمن های فصل ، پاییز ترجیح داده میشود . بهتر است که پاکسازی را در اول فصل انجام دهید زیرا هنوز حداقل یک ماه آب وهوای مناسب جهت رشد چمن درپیش رو است . همچنین چمن های فصل سرد را در اوایل بهارنیز  می توان از لایه کاهبرگ پاک سازی کرد . بهترین زمان پاکسازی لایه کاهبرگ در چمن های فصل گرم ، اواخر بهار است یعنی زمانیکه می توانند سریعاً بهبود یافته و رشد کنند

نحوه پاکسازی لایه کاهبرگ : کارآمدترین راه برای پاکسازی چمن از لایه کاهبرگ ، استفاده از ماشین جمع آوری این لایه می باشد که معولاً آنرا ماشین برش عمودی می نامند . این ماشین شبیه ماشین های چمن زنی می باشد اما گیاه را با قیچی های چاقو مانند بطور عمودی بریده و لایه های کاهبرگ و ساقه های رونده چمن در قسمت پایین را شکافته و قطع می کند . از آنجاییکه تنظیم عمق و عرض تیغه های ماشین بسیار مهم است می باید از متخصص ، جهت انجام این کار کمک بگیرید و یا با شرکتی که ماشین را از آن خریداری نموده اید ، هماهنگی نمایید (جهت پاکسازی مساحتی به طول 100 متر مربع معمولاً به یک نفر نیاز بوده و حدود 2 ساعت بطول می انجامد ) اگر چه این ماشین کوچک می باشد و می توان آنرا به غالب ماشین ها وصل کرد ولی بسیار سنگین می باشد . تنظیم صحیح تیغه  های ماشین جمع آوری لایه کاهبرگ از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . در مورد چمن های فصل گرم نظیر برموداگرس که محکم و سفت می باشند باید تیغه ها را طوری تنظیم کرد که بطور کامل لایه کاهبرگ را خرد کرده و حدود 5/2 سانتیمتر به درون خاک فرو روند

برای اینکه کار تنک کردن را بهتر و بیشتر انجام دهید ، تیغها را به فاصله 5/2 سانتیمتر از یکدیگر تنظیم کنید . در مورد چمن های ترد و شکننده ، تیغه ها باید مرتفع تر بوده و فاصله بیشتری از یکدیگر از یکدیگر داشته باشند

در موقع بریدن و قطع لایه کاهبرگ ، چند مسیر متقاطع و ضربدری را طی کنید تا ساقه های رونده محکم و فرو رفته به یکدیگر را از هم بشکافید و باز کنید . زمانیکه از ماشین جمع آوری لایه کاهبرگ استفاده می کنید خاک باید مرطوب باشد ولی خیس نباشد . همچنین بقایای این لایه نباید روی سطح زمین باقی بماند و باید آنرا با شن کش جمع آوری کرده و دور بریزید.

هوادهی

چمن های رشد کرده در خاک های رسی یا چمن هایی که در معرض آمد و شد زیاد افراد می باشند براحتی فشرده و متراکم می شوند . هوادهی ، یک شیوه ساده ایجاد منافذ و سوراخ هایی درون چمن می باشد تا رطوبت ، اکسیژن و عناصر غذایی بتوانند به درون خاک نفوذ کنند . همچنین این کار به از هم شکافتن لایه کاهبرگ نیز کمک می کند و در نتیجه ، جذب آب و رشد ریشه را بهبود می بخشد

زمان انجام هوادهی : زمان و تعداد دفعات هوادهی به نوع خاک بستگی دارد . خاک های رسی براحتی فشرده و متراکم می شوند و باید حداقل 2 بار در سال هوادهی شوند . خاک های شنی و ماسه ای فقط یک بار در سال نیاز یه هوادهی دارند . از آنجایی که برنامه های هوادهی به خاک و محل بستگی دارد لذا قبل از آنکه این کار را انجام دهید و برنامه آنرا تنظیم کنیداز یک فرد متخصص کمک بگیرید

نحوه هوادهی : جهت هوادهی چمن می توانید یا از ماشین هواده موتوری استفاده کنید یا از نوعی که با فشار پا آنرا درون خاک فرو می کنند و شبیه بیل عمل می کند . اگر چه قیمت تهویه کننده های موتوری گران می باشد ولی سریعتر و راحت تر بوده و معمولاً بازدهی بیشتری از نوع دوم دارند . هر کدام را انتخاب کنید باید سوراخ های هوادهی را به عمق 5 تا 10 سانتیمتر درون خاک بوجود آورد . غالب چمن  ها در هر بار به بیش از یک هوادهی نیاز ندارند اما اگر خاک موجود رس می باشد و یا اگر چمن بیش از یکسال است که هوادهی نشده ، اینکار را مجدداً انجام دهید اما در تکرار دوم ، مسیر حرکت ، عمود بر مسیر اول باشد . با شن کش خاک را تسطیح کنید و یا با کشیدن یک صفحه فلزی روی پوشش چمن ، چمن های در هم فرو رفته را از هم باز کنید و به درون نقاط گود منتقل کنید تا پر شوند

معرفی برخی از عوامل خسارت زا در چمن 

شما اینجا هستید: Home کاکتوس دانشنامه گیاهان

عرضه انواع خاک کشاورزی

 

 

مؤسسه کشاورزی جهان کودک دارای نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت گراموفلور آلمان در ایران بوده و انواع خاک مرغوب کشاورزی توسط این مؤسسه در سراسر ایران عرضه می گردد.

مؤسسه کشاورزی جهان کودک

 

 

واقع در میدان ونک، چهار راه جهان کودک از سال 1332 تأسیس و با کادری مجرب آماده ارائه خدمات و محصولات کشاورزی به مشتریان عزیز می باشد. 

این مؤسسه با سالها تجربه کاری در زمینه پرورش انواع گونه های گل و گیاه و اجرای فضای سبز و ارائه خدمات، محصولات، خاک و کودهای کشاورزی توانسته سهم قابل توجهی از بازار گل و گیاه ایران را به خود اختصاص دهد و با تلاش فراوان در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود گام بر می دارد.