jahankoodak

آفات متدوال چمن

آفات متدوال چمن

انواع مختلفی از موجوادات می توانند به چمن آسیب برسانند که بعضی از آنها در بالای زمین و بعضی در زیر زمین فعالیت می کنند . اقلیم های مختلف ، مشکلات مختلفی را بوجود می آورند آفت مهاجم در یک منطقه ممکن است که در منطقه دیگر ناشناخته باشد . وجود یک باغ کاملاً عاری از آفات نه ممکن است و نه مطلوب می باشد . شیوه های مناسب و خوب نگهداری چمن می تواند گام بزرگی به سمت کاهش خطر هجوم یک حشره باشد . حتی آزاد کردن حشرات سودمند نیز می تواند به رفع مشکل کمک کند . زمانیکه نیاز به استفاده از حشره کش دراید ، از دستورات و نکات قید شده روی بر چسب آن دقیقاً تبعیت کیند . قبل زا آنکه فرآورده ای را خریدرای نمایید ابتدا اطمینان یابید که مشکل را دست تشخیص داده اید . می توانید با یک متخصص مشورت کنید تا شما را کمک کند

شپشه غلات Bill Bugs                                         نام علمی : Sphenophorus species

مشخصات : شپشه غلات ، حشره ای سیاه مایل به قهوه ای با پوزه دراز می باشد . لاروهای آن سفید وبدون پا و زمانیکه کاملاً رشد می کنند حدود 1 سانتیمتر طول دارند و از ریشه ها و تاج های گیاه تغذیه می کنند

گیاهان حساس : همه چمن ها خصوصاً برموداگرس به این آفت حساس هستند . چمن های مسن در مناطق گرم بیشترین حساسیت را به این آفت دارند

خسارت و تشخیص : لاروهای شپشه غلات همچون لارو سوسک های سفید اگر کنترل نشوند ، می توانند کل سیستم ریشه را تخریب کنند از آنجاییکه آنها درعمق های کم فعال هستند در صورتیکه به چمن هارول حمله کنند نمی توان چمن را بصورت رول در آورد . اما بعد از هجوم وایت گراب می توان این کار را انجام داد . جهت بررسی هجوم این آفت ، خاک اطراف ریشه هیا چمن قهو های شده را آزمایش کرده و گودال هایی در حاشیه چمن سبز و سالم حفر کیند . اگر در هر 30 سانتیمتر مربع بیش زا یک لارو وجود داشته پس چمن راباید تیمار و درمان نمود

کنترل : دیازینون و کارباریل ( سوین ) مناسب می باشند . از فرمول های مایع برای چمن مرطوب و از فرمول های گرانولی برای چمن خشک استفاده کنید . لافاصله بعد زا استعمال آفت کش باید آبیار یرا بخوبی انجام دهید

سن Chinch Bugs                                                       نام علمی :Blissus species

مشخصات : انواع بالغ به رنگ خاکستری تیره تا سیاه می باشند که کمتر از 6 میلیمتر طول دارند . زمانیکه حشره پرواز نمی کند بال های سفید آن روی بدن قرار می گیرد . حشرات نابالغ به رنگ قرمز هستند  این آفت در طول برگ های چمن خزیده و شهد آنها را می مکد و چمنی پژمرده و سفید رنگ را بر جای می گذارد . این آفت در آب و هوای گرم شایع است

گیاهان حساس : سن آگوستین و زویسیا بیشتر از سیارین به هجوم این آفت حساس هستنتد . کنتاکی بلوگرس و بنت گرس خزنده نیز گاهی تحت هجوم آن قرار می گیرند و دچار آسیب می شوند

خسارت و تشخیص : در طی هجوم این آفت ، لکه هایی با رنگ زرد و در چمن پدیدار می شود و چمن در نهایت می خشکد . چمن های نواحی آفتابی یا نقاط تحت تنش خشکی حساستر می باشند . این آفت فقط در حاشیه قسمت های خسارت دیده وجود دارد . با فشار دادن یک قوطی بدون ته به درون خاک می توانید این آفت را بررسی کنید . نمونه برداری خاک از جایی باید صورت بگیرد که چمن قهوه ای شده است . قوطی را با آب پر کنید ، اگر چمن تحت هجوم این آفت قرار گرفته باشد آنگاه حشره روی سطح آب ردون قوطی شناور می شود

کنترل : دیازینون و کلرپیریفوز (دورسبان ) استفاده کنید . قبلااز تیمار باید چمن را کوتاه کرده و آبیاری کیند از این سموم در اواخر روز برای چمن مرطوب وخیس استفاده کنید . به مدت 24 ساعت آبیاری و چمن زنی را انجام ندهید

کرم بُرنده Cut Worm                                             نام علمی : Species Psudaletia

مشخصات : این لاروهای پوست کلفت و تیره رنگ ، 5/2 تا 5 سانتیمتر طول دراند و غالباً خال ها یا نوارهای طولی روی بدن خود دارند . زمانیکه با عامل مزاحمی روبرو می شوند به درون خود می پیچند و وانمود به مردن می کنند . در هنگام بلوغ ، به شب پره هایی به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای با طولِ بال 5/2 تا 4 سانتیمتر تبدیل می شوند

گیاهان حساس : همه چمن ها و دایکوندرا

خسارت و تشخیص : لاروها از برگ های چمن و تاج های آن تغذیه کرده و بخش های کوچک قهوه ای رنگ و نامنظمی را در چمن باقی می گذراند . در خلال روز نیز در لایه کاهبرگ پنهان می شوند . برای تشخیص آنها ، 1 قاشق از ماده ضد عفونی کننده خانگی (وایتکس ) را در 4 لیتر آب ریخته و مخلوط کرده و به طور یکنواختی روی یک متر مربع از مساحت چمن بریزید . لاروها به روی سطح چمن می آیند . اگر 5 یا تعداد بیشتری لارو در هر متر مربع یافت شود پس باید درمان و تیمار چمن را شروع کنید

کنترل : حذف لایه کاهبرگ بطور موثری محل اختفای این آفت را از بین می برد . جهت کنترل شیمایی از اسِفات (اُرتِن ) کلرپیریفوز (دورسیان) و دیازینون می توانید استفاده کنید . قبل از تیمار چمن باید آبیرای و چمن زنی انجام دهید . مواد شیمیایی را در اواخر روز برای چمن مرطوب استفاده کنید و آبیاری و چمن زنی را به مدت 24 ساعت نیابد انجام دهید

کک های گیاهی Flea Beetles                              نام علمی Chaetocnema repens

 مشخصات : انواع بالغ بسیار کوچک و سیاه رنگ بوده و تا حدی شبیه کک های کوچک می باشند . این حشرات زمانیکه با عامل مزاحمی روبرو شوند ، به اندازه 30 تا 60 سانتیمتر به هوا می پرند . لاروها در خاک زندگی کرده و به ندرت دیده می شوند

گیاهان حساس :دایکوندرا

خسارت و تشخیص :اگر چه این آفات کوچک ، به ظاهر بی ضرر هستند ولی می توانتد چمن دیکوندرا را درزمان نسبتاً کوتاهی نابود کنند . انواع بالغ ، از سطح برگ تغذیه کرده و بافت نرم برگ را از بین می برند . اسکلت گیاهی باقیمانده ، درهم پیچیده و قهوه ای رنگ میشود گویی که دچار سوختگی ناشی از کود یا دچار فقدان آب شده است . با بررسی و مطالعه از نزدیک می توانید کک های کوچک موجود روی برگ های گیاه را ببینید . زمانیکه ضربه ای وارد کنید ، نگاهان در آن ناحیه حشرات کوچک در حال پریدن پدیدار می شوند

کنترل : از دیازینون و کلرپیریفوز ( دورسبان ) استفاده کنید . قبل از استفاده مواد شیمیایی باید آبیاری و چمن زنی را انجام دهید . از مواد شیمیایی در اواخر روز برای چمن مرطوب استفاده کیند . به مدت 24 ساعت آبیاری یا چمن زنی انجام ندهید

زنجره Leaf Hoppers                                                      از خانواده : Cicadellidae

مشخصات : شبیه ملخ های کوچک و به طول 3 تا 6 میلیمتر می باشند . این حشرات به رنگ سبز کمرنگ ، خاکستری یا زرد و بسیار فعال هستند . زمانکیه با عامل مزاحمی روبرو شوند پرواز کرده یا به فاصله کوتاهی می جهند . زنجره های نابالغ همرنگ زنجره های بالغ هستند اما فاقد بال هستند

گیاهان حساس : همه چمن ها . دایکوندرا معمولاً مورد حمله آن قرار نمی گیرد

خسارت و تشخیص : زنجره ها را به سادگی می توان تشخیص داد زیرا همچنانکه در چمن قدم می زنید آنها بصورت گروهی پرواز می کنند . آنها شهد و شیره برگ ها را می مکند و اگر که کنترل نشوند ، باعث خشکیدن و رنگ پریدگی چمن می شوند

کنترل : دیازینون و کارباریل ( سوین ) را می توانید استفاده کنید . آبیاری و چمن زنی را قبل از شروع درمان و تیمار چمن انجام دهید . کنترل شیمیایی را دراواخر روز برای چمن مرطوب انجام دهید . به مدت 24 ساعت آبیاری یا چمن زنی را انجام ندهید

کرم های تارنَن Sod Web Worms                       نام علمی : Crambus sperryelles

 مشخصات : کرم های تارتنِ چمن که کرم های خاکستری رنگ و باریک با خال های سیاه می باشند ، لاروِ شب پره هایی هستند که رنگ آنها مایل به سفید یا میشی می باشد و طول بالشان 5/2 سانتیمتر است . نام آنها بدلیل پیله های ابریشمی می باشد که در لایه های کاهبرگ می تنند . یک نوار سفید نقره ای را به سادگی روی بال جلویی شب پره چمن می توان دید . شب پره ها در خلال روز ، در چمن مخفی شده و زمانیکه با عامل مزاحمی روبرو می شوند بصورت زیگزاگ پرواز می کنند . آنها معمولاً در شب پرواز می کنند وتخم هایشان را رد حین پرواز می گذارند . لاروها سر از تخم بیرون آورده وشروع به تغذیه از برگ ها و ساقه چمن می کنند

گیاهان حساس : همه چمن ها خصوصاً بنت گرس ، بلوگرس و همه چمن های تازه روییده به این آفت حساس هستند

خسارت و تشخیص : نواحی قهوه ای رنگ روی چمن که غالباً سوراخ هایی به اندازه نوک مداد نیز توسط پرندگانی حفر شده است که بدنبال کرم های تارتن چمن می گردند و وجود این سوراخ ها نشان دهنده حمله این آفت به چمن می باشد . جهت تشخیص این آفت ، 1 قاشق ازماده ضدعفونی کننده خانگی ( وایتکس ) در 4 لیتر آب مخلوط کرده و بطور یکنواختی روی 1 متر مربع از مساحت چمن کاری شده بریزید . اگر این آفت موجود باشد به سطح چمن می آید . زمانیکه 15 یا مقدار بیشتری کرم تاتنِ  چمن در هر متر مربع وجود داشته باشد باید کنترل و تیمار چمن را شروع کنید

کنترل : نگهدرای مناسب و کافی چمن شامل آبیاری و هوادهی چمن و حذف لایه کاهبرگ موثر است و هجوم را کاهش می دهد . در صورت لزوم از دیازینون یا کلرپیریفوز ( دورسبان ) استفاده کنید . قبل از شروع ، چمن زنی و آبیاری را انجام دهید . کنترل را در اواخر روز برای چمن مرطوب انجام دهید و به مدت 24 ساعت آبیاری و چمن زنی نکنید

وایت گراب White Grub                                      نام علمی : Cyclocephala species

مشخصات : لاروها بزرگ ( به طول 5/2 تا 4 سانتیمتر ) بوده و زمانیکه در حال استراحت هستند به شکل C می باشند . بارزترین ویژگی آنها وجود سه جفت پا می باشد . انواع بالغ به رنگ قهوه ای بوده و سر مایل به قرمز دارند . این آفت را بانام  سوسک های ماه مِی  (اردیبهشت و خرداد) یا لاروهای ماه ژوئن (خرداد و تیر) می شناسند . زیرا در این ماه ها آنها بصورت بالغ از زمین بیرون می آیند

گیاهان حساس : همه چمن ها

آسیب و تشخیص : این لاروها در زیر سطح زمین تغذیه کرده و به ریشه های چمن آسیب می رساند . در نواحی که هجوم آنها شدید است ، ریشه ها کاملاً خورده شده و چمن را همچون چمن قطعه ای می توان به عقب برگرداند و رول کرد . زمانیکه علائم در اواخر تابستان پدیدار می شوند عمده آسیب صورت گرفته است . جهت کنترل این آفت ، خاک زیر نقاط قهوه ای را در اواخر تیر ماه حفر کرده و بررسی کنید اگر بیش از 1 لارو سوسک در هر 30 سانتیمتر مربع وجود داشت ، درمان کل چمن را در اواسط مرداد انجام دهید

کنترل : از دیازینون و کلرپیریفوز ( دورسبان ) استفاده کنید . فرمول های مایع  را برای چمن مرطوب و خیس و فرمول های گرانولی را برای چمن خشک استفاده کنید و سپس آبیاری را خوب انجام دهید . زمانیکه مقدار لایه کاهبرگ چمن کم باشد مواد شیمیایی به بهترین نحو ، موثر واقع می شوند

بیماری های رایج چمن

غالب بیماری های چمن در نتیجه قارچ های مختلف می باشد . اما گاهی  ، شرایط نامساعد محیطی یا عملیات نگهداری بد نیز باعث بروز بیماری چمن می شود . وجود لایه های کاهبرگ ، شرایط مساعدی را برای رشد و نمو قارچ های بیماری زا ایجاد می کند . همچنانکه استفاده خیلی زیاد یا خیلی کم کود نیز باعث این امر می شود . شیوه های مناسب نگهداری چمن در این فصل توضیح داده می شوند . هنگامیکه بیماری مقاومت کند مجبور به استفاده از قارچ کش می شود . همانطور که درمورد استفاده سایر مواد شیمیایی گفته شد باید برچسب این مواد را به دقت خواهده و از دستورالعمل تبعیت کنید

لکه قهوه ای Brown patch                                        عامل : Rhizoctonia solani

علائم : علائم : علائم آن وجود لکه های قهوه ای کوچک با شکل نامظم می باشد و با افزایش شدت بیماری ، لکه ها نیز بزرگتر می شوند . مراکز لکه ها ممکن است که همپوشانی داشته باشند و دایره های بزرگ قوه ای شبیه حلقه های دود بوجود آورند . برگ های چمن له و آبکی شده و به رنگ قهوه ای مایل به زرد در می آیند و می میرند

گیاهان حساس : بنت گرس ، برموداگرس ، لوگرس ، سن آگوستین ، فستوکا و رای گرس .

کنترل : سایه را به حداقل رسانده و چمن را هوادهی کنید در صورت نیاز به عمق 15 سانتیمتر آبیاری کنید . از کودهای با مقدار زیاد نیتروژن استفاده نکنید . از قارچ کش های بنومیل ، یوفانات و کلروتالونیل می توان استفاده کرد

لکه دلاری Dollar spot                                          عامل : Sclerotinia hmeocarpa

علائم : لکه دلاری بصورت تعداد زیادی لکه های کوچک خاکستری یا سفید که به اندازه سکه نقره ای یک دلاری می باشد روی چمن دیده می شود . زمانیکه قارچ شروع به حمله می کند ، نواحی مورد هجوم ، ظاهر آبگزیده می یابند . گاهی لکه ها در مساحت زیادی از زمین به رنگ کاه و حصیر پدیدار می شوند

گیاهان  حساس : بنت گرس ،  برمودا گرس ، بلوگرس، فستوکا و رای گرس

کنترل : حذف لایه کاهبرگ و در صورت نیاز آبیاری به عمق 15 سانتیمتر باید صورت بگیرد از کود با نیتروژن زیاد استفاده کنید . از قارچ کش های آنیلازین ، بنومیل و تیو فانات می توانید استفاده کنید

قارچ حلقوی : Fairy Ring                                         عامل : Marasmius oreades

علائم : قطعات دایره ای کوچک روی چمن سبز تیره بوجود می آیند . و غالباً همراه با مردن چمن می باشد . همراه این بیماری  ممکن است قار چ های کلاهک دار نیز ظهور یابند.

گیاهان حساس : همه چمن ها

کنترل : چمن را هوادهی کرده و از کود با نیتروژن زیاد استفاده کنید و چمن را به مدت 3 تا 5 روز خیس و مرطوب نگهدارید . قارچ کش موثری در مورد این بیماری وجود ندارد

لکه فوزاریومی Fusarium patch                                  عامل : Fusarium nivale

علائم : بصورت لکه های قهوه ای مایل به زرد یا قهوه ای و به قطر  5 ت30 سانتیمتر روی چمن پدیدار می شود . رشته های ترا مانند در لایه کاهبرگ و یا روی چمن پوشیده شده از شبنم دیده می شوند

گیاهان حساس : بنت گرس ، بلوگرس ، فستوکا و رای گرس

کنترل : سایه را به حداقل رسانده ، چمن را هوادهی کنید و زهکشی را بهبود بخشید از کودهای با نیتروژن زیاد استفاده کیند . از قارچ کش های بنومیل و تیوفانات دراوایل پاییز استفاده کنید

لکه روغنی Grease spot                                                     عامل : Pythium

علائم : برگ های مورد هجوم به رنگ تیره در آمده و پوشش حصیر مانندی را بوجود می آورند . همچنین رگه های نورای درظاهر چمن تشکیل می شود . گاهی کپک سفید و پنبه ای نیر زوب برگ های گیاه ظاهر می شود.

 

 

 

گیاهان حساس : همه چمن ها خصوصاً چمن های تازه روییده

کنترل : سایه را به حداقل رسانده و چمن را هوادهی کنید . آبیاری در اوایل روز انجام داده و از آبیاری زیاد بر حذر باشید . کنترل شیمیایی آن با متالاکسیل صورت می گیرد

بیمرای تارهای قرمز Red Thread                                   عامل Coricium fuciforme

علائم : قطعات کوچک از چمن های مرده در محوطه چمن کاری شده بوجود می آیند وسپس تارهایی به شکل تار عنکبوت و به رنگ صورتی روشن که به برگ ها متصل شده اند ، تشکیل می شود . چمن در قطعاتی با قطر 5 تا 30 سانتیمتر بصورت زرد رنگ در می آید . این قارچ ، هوای مرطوب و خنک را می پسندد

گیاهان حساس : بنت گرس ، بلوگرس ، فستوکا و رای گرس

کنترل : در اواخر پاییز از کود با نیتروژن زیاد استفاده کرده و سایه روی چمن رابه حداقل برسانید . برای کنترل شیمیایی از قارچ کش ها ی کلروتالونیل و مانکوزب استفاده کنید

بیماری زنگ Rust                                                                 عامل : Puccinia

علائم : جوش های کوچک مایل به قرمز در گروه های دراز یا مدور روی برگ های مسن و ساقه های پدیدار می شوند . این برگ ها در نهایت چروکیده مشده و می میرند . یک پارچه سفید رنگ را روی بخش آلوده شده بمالید . اگر رنگ پارچه نارنجی شده ، پس بیماری زنگ می باشد

 

گیاهان حساس : بلوگرس و رای گرس

کنترل: از کود یا نتیروژن زیاد استفاده کرده و بطور منظم آبیاری کنید . تریادیمِفون ، موثرترین ، قارچ کش می باشد . آنیلازین و مانکوزب نیز سودمند هستند

کپک برفی Snow Mold                                                       عامل : Typhula

علائم : هنگامیکه برف ها ذوب می شوند ، کپک برفی بصورت لکه های سفید کثیف روی چمن پدیدار می شود . حاشیه بین این لکه ها نسبتاً متمایز و قابل تشخیص بوده و چمن های مرده به آسانی کنده می شوند

گیاهان حساس : بنت گرس ، بلوگرس و فستوکا

کنترل : چمن را هوادهی کرده و زهکشی را در صورت ممکن بهبود بخشید . سعی کنید میزان توده برف انباشته شده روی چمن را کم کنید وبرف را از روی چمن کنار بزنید . می توانید از قارچ کش های بنومیل و تیوفانات ، قبل از نخستین بارش برف استفاده کنید 

شما اینجا هستید: Home آفات متدوال چمن

عرضه انواع خاک کشاورزی

 

 

مؤسسه کشاورزی جهان کودک دارای نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت گراموفلور آلمان در ایران بوده و انواع خاک مرغوب کشاورزی توسط این مؤسسه در سراسر ایران عرضه می گردد.

مؤسسه کشاورزی جهان کودک

 

 

واقع در میدان ونک، چهار راه جهان کودک از سال 1332 تأسیس و با کادری مجرب آماده ارائه خدمات و محصولات کشاورزی به مشتریان عزیز می باشد. 

این مؤسسه با سالها تجربه کاری در زمینه پرورش انواع گونه های گل و گیاه و اجرای فضای سبز و ارائه خدمات، محصولات، خاک و کودهای کشاورزی توانسته سهم قابل توجهی از بازار گل و گیاه ایران را به خود اختصاص دهد و با تلاش فراوان در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود گام بر می دارد.