jahankoodak

زهکشی و آماده سازی خاک

بهبود زهکشی

زهکشی خوب برای رشد چمن های سالم حیاتی است . شیوه های موجود برای حل مشکلات زهکشی عبارتند از موارد نسبتاً آسان مانند بهبود ترکیب خاک تا راه حل های پیچیده تر شامل حفر شیارها و نصب لوله ها ی زهکشی ، لوله های زیر زمینی نزدیک ساختمان و مخازن فاضلاب . نخست را از راه حل های ساده شروع کنید و زمانی از راه حل های پیچیده استفاده کنید که زمین مشکلات واضح و مشهود داشته باشد

آماده سازی خاک

اکنون متوجه این مطلب شده اید که خاک شاید از مهمترین اجزآئ برای رشد چمن باشد . این شناخت شما را در کاشت چمنی مطلوب کمک می کند همچنانکه در آبیاری و نگهداری آن نیز شما را راهنمایی خواهد کرد . یک چمن رشد می کند و می توانید آنرا هوادهی و کوددهی کنید ، اما خاک اولیه را بدون اصلاح کردن نمی توان بکار گرفت . خاکی که به دقت آماده سازی شده است ، یک زیر بنای قوی برای چمن می باشد

رس کوچکترین جزء معدنی خاک بوده و ذرات ماسه نیز بزرگترین جزء بوده و ذرات سیلت ، نیز دارای اندازه ای حد وسط این دو می باشد . رس و ماسه ، دو نوع خاک ایجاد می کنند . تلفیقی از رس ، ماسه و سیلت ، خاکی با نام لومی را بوجود می آورد

خاک های رسی : خاک های رسی را به اسامی آدوب ، گُمبو یا خاک سنگین نیز می نامند . این خاک ها متشکل از ذرات معدنی کوچک میکروسکوپی می باشند . این ذرات کوچک ، صاف و مسطح بوده و بسیار نزدیک به یکدیگر قرار گرفته اند . فضای بین ذرات ( برای آب و هوا ) نیز بسیار کم است اما ازآنجایی که ذرات کوچک رس ، بیشترین سماجت به ازای حجم را در بین تمام انواع خاک دارند ، لذا بیشترین حجم مواد غذایی را می توانند در خود جای دهند . زمانی که خاک های رسی مرطوب می شوند ، زهکشی و حرکت رو به پایین آب نیز آهسته می باشد . این بدان معناست که هدر رفت مواد غذایی محلول در اثر آبشویی نیز بسیار کم است . خاک رسی بدلیل چگالی بالایی که دارد در بهار آهسته تر از بقیه انواع خاک گرم می شود . جهت آزمایش خاک رسی یا شبیه رس ، یک مشت از خاک مرطوب را برداشته و آنرا بصورت گلوله ای در آورید . رس حالت لغزنده دارد و وقتی که آنرا رها می کنید ، خرد نمی شود و اگر آنرا فشرده سازید از بین انگشتان بصورت نوارهایی بیرون می زند .

خاک های ماسه ای : خاک های ماسه ای ، بر عکس خاک های رسی هستند و ذرات آنها بزرگتر بوده و گرد هستند و نسبت به رس فضای بیشتری بین ذرات آن می باشد . در نتیجه ، خاک های ماسه ای هوای بیشتری را در خود داشته و زهکشی خوبی دارند و سریعاً گرم می شوند . در حجم معینی از خاک ماسه ای مساحت سطح ذرات کمتر از مساحت سطح ذرات رس در همین حجم می باشد . بنابراین حجم ذرات غذایی محلول و قابل تبادل در خاک ماسه ای به نسبت کمتر از رس است و چون خاک ماسه ای زهکشی سریعی دارد و همچنین آبشوئی مواد غذایی در آن سریعتر از رس است ، لذا گیاهان نیاز به آبیاری و کوددهی بیشتری نسبت به گیاهان پرورش یافته در خاک رس دارند . اگر یک مشت پر از خاک ماسه ای مرطوب را بصورت یک گلوله در آورده و فشرده سازید تشکیل یک قالب به فرم دستتان می دهد که ذرات آن بهم نچسبیده اند

لوم : لوم ، یک واژه باغبانی برای خاک حد واسط رس و ماسه است که حاوی مخلوطی از ذرات رس و ماسه و سیلت می باشد . بعلاوه ، لوم حاوی مواد آلی می باشد . لوم ، خاک ایده آلی جهت باغبانی محسوب می شود و زهکشی خوبی دارد ( اما خیلی زود خشک نمی شود ) و آبشویی آن در حد متوسط است و حاوی هوای کافی برای رشد مطلوب ریشه می باشد . اگر یک مشت از لوم را بردارید . تشکیل یک گلوله نرم و انعطاف پذیر را می دهد که با یک ضربه آرام خرد می شود

مشکلات خاک و راه حل های آن

اگر چه مجموعه ای از خاک ها جهت رشد چمن ها مناسب هستند اما انواع زیادی نیز جهت رشد گیاهانی که هم اکنون در آنها پرورش می یابند ، مناسب نیستند . بهترین راه برای تعیین اینکه یک خاک به چه مواد غذایی نیاز دارد ،  آزمایش یک خاک است . این روش می گوید که خاک به چه میزان نیترژن ، فسفر و پتاس نیاز دارد و همچنین تعادل PH آن چقدر است . مشکلات فیزیکی نظیر خاک کم عمق با چشم غیر مسلح نیز قابل مشاهده است .

آزمایش خاک

می توانید یک آزمایش تخصصی را روی خاک انجام دهید که اینکار باید در آزمایشگاه انجام شود و یا اینکه خودتان آنرا با یک دستورالعمل آزمایش خانگی انجام دهید . آزمایش های تخصصی خاک ، دقیق و گسترده اند اماگرانتر می باشند . حداقل از 4 نقطه مختلف در محوطه مورد نظر ، خاک را جهت آزمایش نمونه برداری کنید و برای این منظور تا عمق 10 تا 12 سانتیمتر حفر کنید . خاک ها را قبل از آزمایش یا فرستادن به آزمایشگاه ، با هم مخلوط کیند . استفاده از دستورالعمل  های خانگی آسان است و در آنها قدی شده است که نمونه های خاک را جمع آوری کرده و در لوله های آزمایشی با محلول های مخصوص ذکر شده در دستورالعمل مخلوط کنید . غالب دستورالعمل های دارای یک نموارد رنگی می باشند که از طریق آن می توانید رنگ مخلوط محلول خاک خود را اندازه گیری کنید . غالب اوقات باید سایه های رنگ های نشان داده شده در این نمودار را خوب تشخیص دهید

مشکلات شیمیایی

این شرایط یعنی اسیدی یا قلیایی بودن و سایر مشکلات مربوطه به چشم باغبان نمی آیند . اما توسط عملکرد ضعیف گیاه مشخص و آشکار می شوند

خاک اسیدی : PHبرابر با 9/6 و یا  کمتر می باشد . در مناطقی شایع است که بارش باران زیاد است . غالباً در مورد خاک های ماسه ای و خاک های دارای مقدار مواد آلی زیاد رخ می دهد . غالب گیاهان در خاک اسیدی ملایم ، بخوبی رشد می کنند اما در خاک با اسیدیته بالا خیر . اگر آزمایش خاک نشان می دهد که اضافه کردن آهک لازم است ، به اندزه توصیه شده توسط متخصص مقداری آهک به چنین خاک هایی اضافه کنید . اگر سعی دارید که PHخاک را با آهک بالا ببرید ، اطمینان حاصل کیند که هر گونه کودی را که بعد از این کار استفاده می کنید واکنش اسید زیاد نداشته باشد

خاک قلیایی : PH آن برابر با 1/7 و یا بیشتر می باشد . در مناطقی شایع است که بارش باران کم است و کربتات کلسیم ( آهک ) زیاد دارد و همچنین سایر مواد معدنی نظیر سدیم نیز در آن به مقدار زیاد می باشند . بسیاری از گیاهان در خاک با قلیائیت ، قابلیت متوسط رشد خوبی دارند . اما برخی نیز رشد خوبی در این خاک ها ندارند . زیرا قلیائیت ، قابلیت دسترسی گیاه به عناصر لازم جهت رشد را کاهش می دهد . اگر آزمایش نشان دهد که خاک قلیائیت زیادی دارد ، اضافه کردن مواد آلی نظیر پیت ماس ، پوست آسیاب شده درخت یا خاک راه  یا کوددهی با کودهای اسید باعث کاهش قلیائیت می گردد . در مورد خاک هایی که PH خیلی بالایی دارند از گوگرد استفاده کنید .

شور بودن خاک :

به معنای مقادیر اضافی نمک های در خاک است . این نمک ها یا بطور طبیعی در خاک وجود دارند و یا از طریق آب ( خصوصاً آب غیر سخت که مقدار بالای سدیم دراد) کودها و افزودنی های شیمیایی وارد خاک می شوند . در جاهائیکه این نمک ها در اثر بارش سنگین باران یا آبیاری زیاد از خاک شسته نمی شوند ، در منطقه ریشه به غلظت بالایی می رسند و از جوانه زنی بذور و رشد گیاه جلوگیری می کنند . آبشویی دوره ای و یا دائمی خاک بوسیله آب ، غلظت نمک خاک را کاهش می دهد . برای اینکه آبشویی موفقیت آمیز باشد باید زهکشی خوبی داشته باشیم . اگر مقدار سدیم خاک بسیار بالا باشد قبل از آبشویی آنرا با استفاده از سنگ گچ بر طرف کنید

کلروزه شدن : یک وضعیت سیستمیک است که طی آن چمن های تازه رشد کرده ، زرد رنگ می شوند . این عارضه معمولاً در اثر کمبود آهن رخ می دهد . کمبود آهن گاهی در نتیجه فقدان آهنن در خاک و غالباً به دلیل قلیائیت بالا، زهکشی بد یا یکسری مواد دیگر (معمولاً آهک ) می باشد که آهن را در دسترس گیاه قرار نمیدهد . برای رفع این عارضه ، خاک را با سولفات آهن یا کلات آهن تیمار کنید . کمبود مواد غذایی درخاک هایی که زهکش مناسب،PH مناسب و آبیاری کافی نیز دارند ایجاد مشکل می کند و از رشد گیاه جلوگیری به عمل می آورد . در این حالت احتمال دارد که نیتروژن از خاک خارج شود . 

شما اینجا هستید: Home زهکشی و آماده سازی خاک

عرضه انواع خاک کشاورزی

 

 

مؤسسه کشاورزی جهان کودک دارای نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت گراموفلور آلمان در ایران بوده و انواع خاک مرغوب کشاورزی توسط این مؤسسه در سراسر ایران عرضه می گردد.

مؤسسه کشاورزی جهان کودک

 

 

واقع در میدان ونک، چهار راه جهان کودک از سال 1332 تأسیس و با کادری مجرب آماده ارائه خدمات و محصولات کشاورزی به مشتریان عزیز می باشد. 

این مؤسسه با سالها تجربه کاری در زمینه پرورش انواع گونه های گل و گیاه و اجرای فضای سبز و ارائه خدمات، محصولات، خاک و کودهای کشاورزی توانسته سهم قابل توجهی از بازار گل و گیاه ایران را به خود اختصاص دهد و با تلاش فراوان در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود گام بر می دارد.