jahankoodak

انواع چمن ها

باهیا گرس                                  Bahia Grass                       نام علمی : Paspalum notatum

باهیا گرس ، چمنی با رشد کم است که بوسیله ساقه های رونده انتشار می یابند . ریشه عمیق و گسترده آن به کنترل فرسایش خاک کمک می کند

مزایا : در خاک های ماسه ای یا غیر حاصلخیز ، خوب رشد می کند . نسبت به سایر چمن های فصل گرم در زمستان به مدت طولانی تری سبز باقی می ماند و تا حدودی نسبت به خشکی مقاوم است .

معایب : زیر و نسبتاً مهاجم و در چمن های ظریف ، یک علف هرز محسوب می شود . در اثر کلروزه شدن ، زرد می شود و لکه دلاری و آبدزدک نیز می توانند مشکلاتی را ایجاد کنند . برای جلوگیری از تولید ساقه گلدهنده نیاز به چمن زنی مداوم داریم .

سایه / آفتاب : در آفتاب با سیاه موضعی رشد می کند

نیاز آبی : تا حدی به خشکی مقاوم است اما با آب فراوان به بهترین نحو رشد می کند .

پاخوری : قابلیت پاخوری بسیار خوب

شیوه کاشت : بذر و چمن قطعه ای .

ارتفاع چمن زنی : چمن زنی را تا ارتفاع 5 تا5/7 سانتیمتر انجام دهید . ساقه های بذری با رشد سریع نیاز به چمن زنی دائم دارند .

نیاز کودی : از 5/2 گرم نیتروژن در هر متر مربع درهر ماه از فصل رشد استفاده کنید

ارقام تجاری : Argentine , paraguay . pensacola

بنت گرس کپه ای                Colonial Bent Grass                نام علمی : Agrostis Tenuis

چمن فصل سرد : بنت گرس کپه ای ، چمنی با بافت ظریف است که پوششی با کیفیتی خوب را بوجود می آورد و برای پوشش دهی مسیرهای زمین بازی گلف عالی می باشد . ریشه های دارای عمق متوسطی هستند

مزایا : نسبت به خاک های اسیدی و غیر حاصلخیز مقاوم است و نیاز به کود زیادی ندارد . همچنین در برابر خشکی نیز نسبتاً مقاوم است

معایب : در گرمای طولانی مدت تابستان عملکرد خوبی ندارد . بسته به رقم ، تا حدی نسبت به آفتاب و بیماری های قارچی حساس است . مقدار زیادی کاهبرگ تولید می کند

سایه / آفتاب : نیاز به آفتاب دارد اما نسبت به سایه در حد متوسط نیز مقاوم است

نیاز آبی : آبیاری در حد کم تا متوسط نیاز است

پاخوری : قابلیت پاخوری متوسط دارد

شیوه های کاشت : بذر ارتفاع چمن زنی : 5/1 تا 5/2 سانتیمتر

نیاز کودی : 1 تا 5/1 گرم نیتروژن در متر مربع در هر ماه از فصل رشد لازم است

ارقام تجاری : Exeter , Bardat , Astaria

بنت گرس خزنده Creeping Bent Grass                               نام علمی : Agrostis Palustris

چمن فصل سرد . یک چمن با بافت ظریف است و پوششی با کیفیت بالا بوجود می آورد که با انجام مراقبت دائم ، برای زمین گلف و بولینگ مناسب است . ریشه های آن تا عمق متوسطی رشد می کنند

مزایا : پوشش خوبی را ایجاد می کند و نسبت به حرارت نیز تا حدی مقاوم است

معایب : نیاز به آب فراوان و مراقبت دائم دارد نسبت به آفات و بیماری های قارچی ، حساستر از بنت گرس کپه ای است

سایه / آفتاب : آفتاب کامل مطلوب است اما تا حدی نیز نسبت به سایه مقاوم است

نیاز آبی : نیاز به آبیاری دائمی دارد .

پاخوری : قابلیت پاخوری در حد متوسط دارد.

شیوه های کاشت : بذر

ارتفاع چمن زنی : در حد 5/. تا 5/1 سانتیمتر . از یک چمن زن سیلندری استفاده کنید که برای چمن زنی با ارتفاع نزدیک به سطح زمین ، طراحی شده است .

نیاز کودی : از تا 5/2 گرم نیتروزن در متر مربع ، در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید .

ارقام تجاری :Emerald , Penncrass , Penneagle , Pennlinks , Providence , seaside

برموداگرس معمولی Common Bermuda Grass                  نام علمی : Cyndon dactylon

چمن فصل گرم . این گیاه ، چمنی با بافت متوسط تا ریز ( ظریف ) را ایجاد می کند که سریعاً بوسیله ساقه های رونده موجود در سطح و زیر خاک انتشار می یابد . این چمن با ریشه های عمیق ، نیاز به حفاظت کمی دارد و با دقت زیاد می توان به چمن مطلوبتری دست یافت

مزایا : مقاوم به خشکی و حرارت و بیماری ، با قابلیت پوشش دهی قابل توجه

معایب :  در زمستان ، قهوه ای می شود اما در صورت کوددهی خوب ، بعضی نژادها به مدت طولانی تری سبز باقی می مانند ، بخاطر سیستم ریشه ای گسترده ، در صورتیکه محدود نشود ، قلع و قمع آن مشکل است . نسبت به سایه مقاوم نیست .

سایه / آفتاب : نیاز به خورشید کامل ( نور کامل آفتاب ) داشته و مقاومت کمی نسبت به سایه دارد

نیاز آبی : نسبت به غالب انواع چمن  ها ، نیاز به آب کمتری دارد . مقاومت خوبی نسبت به خشکی دارد

پاخوری : قابلیت پاخوری آن عالی است

شیوه های کاشت بذر: بذر

ارتفاع چمن زنی : 2تا5/2 سانتیمتر . هر بار 5/1 سانتیمتر یا کمتر از چمن را قطع کنید

نیاز کودی : از 5/2 تا5 گرم نیتروژن در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده شود .

برموداگرس هیبرید           Hybrid Bermuda Grass             نام علمی :Cynodon

چمن فصل گرم . محکم و سفت و حرارت دوست است و این چمن ، پوششی ظریف تر و سبز تری نسبت به برموداگرس معمولی ایجاد می کند . Tifway، یک رقم خوب برای چمن کاری منازل است . Tifdworf برای زمین های گلف عالی است . همگی از جمله چمن های با ریشه عمیق هستند

مزایا : مقاوم به خشکی و بسیار مقاوم به بیماری ها و آفتاب

معایب : در زمستان قهوه ای رنگ می شود . میزان کاهبرگ قابل ملاحظه ای تولید می کند . سیستم ریشه آن گسترده و هجومی است . نسبت به سایه مقاوم نیست

سیاه / آفتاب : نیاز به نور کامل آفتاب دارد

نیاز آبی : به خشکی مقاوم است اما برای داشتن ظاهر خوب ، نیاز به آبیاری منظم دارد.

پاخوری : قابلیت پاخوری عالی دارد

شیوه های کشات : چمن قطعه ای ، چمن نشایی و چمن تکه ای

ارتفاع چمن زنی : 5/1 تا 5/2 سانتیمتر . در هر بار 5/1 سانتیمتر یا کمتر قطع شود . از چمن زن سیلندری استفاده کنید . اگر رشد آن طولانی مدت شود ، چمن زرد خواهد شد.

نیاز کودی : از 5/2 تا 5 گرم نیتروژن در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده شود . البته برای داشتن ظاهر خوب و قابلیت بازسازی بهتر ، نیاز به مقادیر بیشتری نیتروژن است

ارقام تجاری : Ormond , Midway . santu Ana, Sunturf , Tifswarf , Tifgreen, Midiron ,Tiflawn. Tifway

کنتاکی بلوگرس Kentucky Blue Grass                                نام علمی : Poa Pratensis

چمن فصل گرم . یگ چمن مقاوم با بافت ریز تا متوسط می باشد که سطح زیر کشت بسیار گسترده ای را بعنوان چمن فصل سرد داراست . رنگ آن سبز – آبی می باشد و برگ های آن دارای نوک های قایقی شکل می باشند . ساقه های زیر زمینی این چمن با ریشه های سطحی گره خورده و چمن محکمی را ایجاد می کنند .

مزایا : مقاومت زیاد به سرما دارد . بسیاری از ارقام ، مقاوم به بیماری لکه برگی و زنگ می باشند

معایب : مقادیر فراوان آب نیاز دارد . بعضی ارقام به سایه یا حرارت زیاد مقاوم نیستند .

نیاز آبی : نیاز به آبیاری مداوم دارد . بعضی ارقام به شرایط خشکی مقاوم نیستند

پاخوری قابلیت پاخوری در حد متوسط دارد .

شیوه های کاشت : بذر و چمن قطعه ای

ارتفاع چمن زنی : 4 تا 5 سانتیمتر

نیاز کودی : از 5/2 تا 5 گرم نیتروژن در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید . بعضی ارقام اصلاح شده وخوب کاشته شده ، نیاز به کود کمتری دراند

ارقام تجاری :Adelphi, America . A-34 , Bristol , Challenger , Cheri , Cheri , Cllumbia , Eclipse , Glade , Kenblue, Majestic , Midnight , Newport , Nugget , Parade, Plush, Rugby , Sydsport , Touchdown , vantage , Windsor

بلوگرس ساقه خشن Rough – Stalk Blue Grass                  نام علمی : Poa trivialis

چمن فصل سرد . به رنگ سبز براق و دارای بافت ریز می باشد . برگ های آن همچون کنتاکی بلوگرس نوک های قایقی شکل دارند و گیاهی با ریشه های کم عمق می باشد . در مناطق سیاه و مرطوب سازگاری خوب دارد . بعضی افراد استفاده از آنرا بصورت مخلوط با چمن های دیگر توصیه می کنند ولی ممکن است که تبدیل به علف هرز شود

مزایا : مقاومت خوبی نسبت به سایه دارد و نیاز کودی آن کم است

معایب : نیاز به آب فراوان دارد . قابلیت پاخوری آن کم است و در خلال دوره های خنک به رنگ زرد در می آید و در تابستان نیز لکه های قهوه ای روی آنرا می پوشانند . نسبت به بیماری های قارچی حساس است و درخاک مرطوب تبدیل به علف هرز می شود .

سایه / آفتاب : نسبت به ساقه مقاومت خوبی دارد .

نیاز آبی : نیاز به آبیاری مداوم دارد و نسبت به شرایط خشکی مقاوم نیست .

پاخوری : قابلیت پاخوری آن کم  است

شیوه های کاشت : بذر

ارتفاع چمن زنی : 5-4 سانتیمتر

نیاز کودی : 1 تا 5/2 گرم نیتروژن در متر مربع هر ماه از فصل رشد استفاده نمایید.

ارقام تجاری : Colt , Laser , Sabre

سنتی پدگرس Centipede Grass                                       نام علمی :Eremochloa ophiuroides

چمن فصل گرم . چمنی است به رنگ سبز روشن و بافت متوسط تا ریز که بوسیله ساقه های رونده انتشار می یابد و قدرت رویش آن به حدی است که بر سایر علف های هرز غلبه می کند و عمق ریشه های آن ازسطحی تا عمیق ، متغیر است .

مزایا : در خاک های اسیدی و غیر حاصلخیز ، سازگاری خوبی دارد و نیاز به نگهداری کمی دارد . نسبت به قارچ رایزوکتونیا و سن مقاوم است

معایب : نسبت به کلروز حساس است  و نسبت به آب و هوای سرد و پاخوری ، مقاومت کمی دارد . سرما باعث قهوه ای شدن آن می شود

سایه / آفتاب : نور کامل آفتاب را دوست دارد اما نسبت به مقداری سایه نیز مقاوم است

نیاز آبی : نیاز به آبیاری دائم دارد و ارقامی که ریشه کم عمق دارند نسبت به خشکی مقاوم نیستند.

پاخوری : قابلیت پاخوری آن چندان خوب نیست و انواع دارای ریشه کم عمق به سادگی آسیب می بینند .

ارتفاع چمن زنی : 5/2 تا 5 سانتیمتر

نیاز کودی : کمتر از 1 گرم نیتروژن در متر مربع در هر ماه از فصل رشد ، استفاده کنید و بیش از حد کود ندهید .

ارقام تجاری :Centennial , Centiseed , Oklawn

دایکوندراDichondra                                                           نام علمی : Dichondra micrantha

چمن فصل گرم . یک پوشش چمنی چند ساله که جهت پوشش دادن سطح زمین استفاده می شود . گیاهی نرم به رنگ سبز براق است که پوشش انبوهی در سطح زمین ایجاد می کند. شبیه یک چمن عمل می کند . پوششی شاداب با برگ های پهن و کوچک ایجاد می کند که شبیه به سوسن مینیاتور می باشد . ریشه های آن سطحی است و بوسیله ساقه های رونده موجد در سطح خاک انتشار می یابد .

مزایا : پر پشت و زیبا به نظر می آید و بسته به ظاهر دلخواه می توان عمل چمن زنی را کمتر انجام داد . نسبت به حرارت و مقداری سایه مقاوم است

معایب : نیاز به آب فراوان دشاته و نسبت به آفاتی نظیر کرم بُرنده ، حلزون ها ف کک و ریسه باید همواره مراقب بود . به سختی می توان این گیاه را قلع و قمع کرد و مهاجم می باشد .

سایه / آفتاب : نور کامل آفتاب مطلوب است اما نسبت به مقداری سایه نیز مقاوم است .

نیاز آبی : نیاز به آبیاری دائم و همیشگی بوده که باعث تحریک رشد عمیق ریشه شده و مقاومت آنر نسبت به خشکی افزایش می دهد

پاخوری : نسبت به رفت و آمد معمولی مقاوم است اما نسبت به انجام بازی های سنگین و شدید خیر.

شیوه های کاشت : بذر ، چمن قطعه ای و چمن نشایی

ارتفاع چمن زنی : 2 تا5 سانتیمتر

نیاز کودی : 4 تا 5 گرم نیتروژن خالص را در هر متر مربع و در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید

چوینگ فستوکا Cheving fesue                                     نام علمی : Festuca rubra commutata

چمن فصل سرد . نوعی فستوکای ظریف ، کپه ای و مهاجم است که بر سایر چمن ها غالب می آید نسبت به سیاه خیلی مقاوم است و با کنتاکی بلوگرس سازگاری خوبی دارد . ریشه های آن تا عمق متوسطی رشد می کنند .

مزایا : اگر آنرا با رای گرس چند ساله مخلوط کنیم ، جهت روکاری برموداگرس خفته در شرایط سایه ، مفید می باشد . مقاومت عالی نسبت به سایه و مقاومت خوبی نیز نسبت به خشکی دارد.

معایب : نسبت به بیماری های قارچی در آب و هوای گرم و مرطوب حساس است . قابلیت پاخوری آن کم است و بعد از آسیب دیدن ریشه نیز به کندی ترمیم می شود .

سایه / آفتاب : مقاومت عالی نسبت به سایه دارد

پاخوری : برای عبور و مرور بسیار سبک مناسب است

شیوه های کاشت : بذر

نیاز کودی : 1 تا 5/2 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید و بیش از حد کود ندهید

ارقام تجاری :Boreal , Dawson , Ensylva , Flyer, Fortress, Illahee, Pennlawn , Pernille , Ruby , Shademaster

فستوکای خشن Hard Fescue                                        نام علمی : Festuca Longifolia

چمن فصل سرد . یک چمن پرپشت با بافت ظریف می باشد . کمتر از سایر فستوکاها رشد می کند و نیاز به نگهداری کمی دارد . در مخلوط با سایر چمن ها نیز سازگاری خوبی دارد و عمق ریشه های آن در حد متوسط است

مزایا : نسبت به سایه و خشکی مقاومت عالی دارد و حتی در خاک های ضعیف نیز خوب رشد می کند . همچنین مقاومت خوبی نسبت به بیماری ها دارد . چمن زنی ارقام جدید به نحو بهتری صورت می گیرد و حتی می توان آنها را قطع نکرده و بصورت پوششی در سطح زمین رها کرد

معایب : بعضی ارقام را به سختی می توان بصورت یکنواخت چمن زنی کرد و نوک های پاره شده و آسیب دیده بد رنگ می شوند .

سیاه / آفتاب : مقاومت به سایه عالی دارد

نیاز آبی : نسب به خشکی بسیار مقاوم است ، آبیاری بیش از حد نکنید

پاخوری : قابلیت پاخوری آن در حد متوسط است و توده های آن بعد از آسیب به آهستگی ترمیم می شوند

شیوه های کاشت : بذر

نیاز کودی : 1 تا 5/2 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در طی فصل رشد استفاده کنید و بیش از حد کود ندهید .

ارقام تجاری : Aurora , Reliant , Scaldis , Spartan , Tourmament , Waldina

فستوکای بلند : Tall Fescue                                           نام علمی : Festuca arundinacea

چمن فصل سرد . یک چمن متراکم است که در تمام طول سال سبز باقی می ماند . برای زمین ها بازی و ورزشی استفاده می شود . ارقام جدیدتر زبری کمتری داشته و جذاب تر از انواع قدیمی تر می باشند و برای پوشش چمن کاری استفاده می شوند .

مزایا : مقاومت بیشتری نسبت به گرما در مقایسه با سایر چمن ها فصل سرد دارد . و در شرایط خشکی دوام بیشتر و بهتر ازبلوگرس و رای گرس چند ساله دارد . در ضمن به بیماری ها و آفتاب نیز تا حدی مقاوم است

معایب : بعضی ارقام به منزله علف هرز سریع الرشد در مخلوط چمن ها میباشند و در زمستان سرد نیز به خواب می روند .

سایه / آفتاب : مقاومت متوسط نسب به سایه دارد .

نیاز آبی : نیاز به آبیاری عمیق و کم دارد و با شرایط خشکی ، سازگاری خوبی دارد .

پاخوری : قابلیت پاخوری آن زیاد است

شیوه های کاشت : بذر ، چمن قطعه ای

ارتفاع چمن زنی : برای زمین های ورزَشی 5-4 سانتیمتر و برای سایر موارد 5/7 – 5سانتیمتر

نیاز کودی : 1 تا5/2 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در خلال فصل رشد استفاده کنید

ارقام تجاری   : Adventure , Apache , Arid , Bonanza , Bonsai , Falcon , Jaguar, Marathon, Olympic , Pacer , Rebel , Tempo , Trailblazer , Trident

 

پاسپالوم ساحلی Seashore Paspalum                                نام علمی : Paspalum vaginatum

چمن فصل گرم . این چمن با بافت متوسط ، رنگ سبز تیره و نمای جالب ، بومی استرالیا است . بعنوان جایگزین برمودا گرس در نواحی ساحلی خشک راه یافت

مزایا : سریعاً انتشار می یابد اما جلوگیری از رشد آن آسان است و نیاز به نگهداری کمی دراد . مقاوم به حرارت و خشکی و خاک های شور و آفات است

معایب : در آب و هوای سرد قهوه ای می شود . در اواخر تابستان ، ساقه های محکم و قوی تولید می کند که بعد از ته تراشی چمن ، قهوه ای می شوند .

سایه / آفتاب : آفتاب کامل را دوست دارد اما به مقداری سایه مقاوم است

نیاز آبی : نیاز به مقدار متوسطی آب دارد ( بیشتر از برموداگرس )

پاخوری : قابلیت پاخوری خوبی دارد

شیوه های کاشت : چمن قطعه ای

ارتفاع چمن زنی : 2 تا5/2 سانتیمتر

نیاز کودی : 5/2 تا 5/3 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید .

رای گرس چند ساله Perennial Rye Grass                                          نام علمی : Lolium perenne

چمن فصل سرد ، ریشه های کم عمق با برگ های سبز تیره و براق . این گونه ، بافت ریزتری نسبت به نوع یکساله دارد . از آنجائیکه سریعاً خود را ترمیم و منتشر می کند لذا برای رو کاری چمن های فصل گرم استفاده می شود

مزایا : قابلیت پاخوری بالایی دارد . جوانه زنی و رشد سریعی دارد .

معایب : برگ فیبری بعضی ارقام در موقع چمن زنی پاره می شوند ، اما ارقام اصلاح شده این مشکل را ندارند . می تواند جوانه زنی سایر چمن ها را به تأخیر بیندازد . نسبت به سرماو گرمای شدید نیز حساس است

آفتاب / سایه : آفتاب کامل را دوست دارد اما نسبت به مقداری سایه نیز مقاوم است

نیاز آبی : نیاز به آبیاری دائم دارد

پاخوری : قابلیت پاخوری عالی دارد.

شیوه های کاشت : بذر ، چمن قطعه ای

ارتفاع چمن زنی : 4 تا5 سانتیمتر

نیاز کودی : 1 تا 5/2 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده شود

سن آگوستین گرس St . Augustine Grass               نام علمی : Stenotaphrum secundatum

چمن فصل گرم . دارای ریشه های عمیق و بافت بسیار خشن با برگ های پهن و به رنگ سبز تیره که سریعاً انتشار آن بوسیله ساقه های رونده است که در گره ها ریشه می زنند . ارقام تجاری جدید باقت ظریف تری دارند

مزایا : در بین چمن های فصل گرم ، بیشترین مقاومت به سایه را دارد . مهاجم بوده طوریکه بر اغلب علف های هرز غلبه می کند . نسبت به عبور و مرور دائمی و شرایط شوری مقاوم است . مقاومت عالی نسبت به گرما دارد.

معایب : میران تولید کاهبرگ در آن بالاست . بعضی ارقام به ویروس خمیده شدن سن آگوستین گرس و سن حساس می باشند . در زمستان نیز کهنه و بد ظاهر می شود .

سایه / آفتاب : در آفتاب رشد می کند و به سیاه زیاد نیز مقاومت خوبی دارد.

نیاز آبی : نیاز به آبیاری دائم دارد

پاخوری : سطحی مقاوم و محکم را بوجود می آورد

شیوه های کاشت : چمن قطعه ای ، چمن نشایی و چمن تکه ای

ارتفاع چمن زنی : 4 تا 5 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده می شود

ارقام تجاری : Bitter Blue , Floratine , Floratum, Seville , Sunclipse

زویسیا گرس Zoysia Grass                            نام علمی : Zaysia species

چمن فصل گرم . دارای بافت ریز با برگ های سفت است . ریشه ای عمیق دارد و بوسیله ساقه های زیر زمینی و ساقه های رونده به آهستگی انتشار یافته و یک سطح متراکمی را ایجاد می کند . بعضی ارقام ، سطح خوبی را برای بازی مهیا می کنند

مزایا : مقاومت خوب به غالب آفتات بجز شپشه غلات و مقاومت خیلی خوب به خشکی و حرارت داشته و زمانیکه  نگهداری آن بخوبی صورت گیرد بسیار زیبا و جذاب است

معایب : به کندی ایجاد می شود و تکثیر می یابد اما انواع جدیدتر سریعتر انتشار می یابند . زودتر از سایر چمن های فصل گرم نیز به خواب می روند و برای مدت طولانی تری قهوه ای باقی می مانند

سایه / آفتاب : مقاومت متوسط نسبت به سایه دارد

نیاز آبی : هنگامیکه مستقر شود ، نیاز آبی کمی دارد . به خشکی نیز مقاوم است

پاخوری : قابلیت پاخوری خوبی دارد.

شیوه های کاشت : چمن قطعه کاری ، چمن نشایی و چمن تکه ای

ارتفاع چمن زنی :5/2 تا 5 سانتیمتر

نیاز کودی: 1 تا 5/2 گرم نیتروژن خالص در متر مربع در هر ماه از فصل رشد استفاده کنید

ارقام تجاری :Bel Air , ElToro. Emerald , Jade , Meyer , Midwest , Sunburst 

شما اینجا هستید: Home انواع چمن ها

عرضه انواع خاک کشاورزی

 

 

مؤسسه کشاورزی جهان کودک دارای نمایندگی رسمی و انحصاری شرکت گراموفلور آلمان در ایران بوده و انواع خاک مرغوب کشاورزی توسط این مؤسسه در سراسر ایران عرضه می گردد.

مؤسسه کشاورزی جهان کودک

 

 

واقع در میدان ونک، چهار راه جهان کودک از سال 1332 تأسیس و با کادری مجرب آماده ارائه خدمات و محصولات کشاورزی به مشتریان عزیز می باشد. 

این مؤسسه با سالها تجربه کاری در زمینه پرورش انواع گونه های گل و گیاه و اجرای فضای سبز و ارائه خدمات، محصولات، خاک و کودهای کشاورزی توانسته سهم قابل توجهی از بازار گل و گیاه ایران را به خود اختصاص دهد و با تلاش فراوان در جهت رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود گام بر می دارد.